06/30/2014 - 11:20

"სებასთაცინერ" სასწავლო ფონდი 2013 წლის საქმიანობის ანგარიშწოდება გამოქვეყნულია იუსტიციის სამინისტროს ...

10/02/2012 - 14:49
მოგესალმებით მე მივმართავ როგორც სომხეთის რესპუბლიკის ერევნის "მხითარ სებასტაცი"-ს დამფუძნებელი დირექტორი და როგორც "სებასტაციელები" საგანმანათლებლო ფონდის დირექტორი.
09/20/2012 - 11:28
AMD 253030034933 - 0010 USD 253030034941 - 0011 EUR 253030034958 - 0012
Subscribe to Front page feed